طالبان مسلح یک بزرگ قوم را در ولسوالی شیندند به قتل رساندند

طالبان مسلح یک بزرگ قوم را در ولسوالی شیندند به قتل رساندند

طالبان مسلح یک بزرگ قوم را در ولسوالی شیندند ولایت هرات سه روز پیش، به قتل رسانده‌اند.   طالبان مسلح این بزرگ قوم را، پس از ربودن به قتل رساندند؛ جیلانی فرهاد  مسئول مطبوعاتی دفتر والی هرات می‌گوید که این فرد توسط...