طالبان ۱۰ داوطلب امتحان کانکور را از ولایت غور ربودند

طالبان ۱۰ داوطلب امتحان کانکور را از ولایت غور ربودند

طالبان مسلح روزگذشته ۱۰ تن از دانش آموزان داوطلب امتحان کانکور درولایت غور را ربودند. محمد زمان عظیمی امر امنیت ولایت غور در تماس تلفنی به" تلویزیون چکاد " گفت که این دانش آموزان از ولسوالی تولک برای اشتراک در امتحان...