طالبان یک کارمند معارف را در هرات تیرباران کردند

طالبان یک کارمند معارف را در هرات تیرباران کردند

طالبان ملازم یک مکتب را در ولسوالی شیندند هرات تیرباران کردند. دکتر مهدی حدید مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی به تلویزیون چکاد گفت که این ملازم نور احمد نام داشته و شب گذشته از سوی افراد طالبان کشته‌شده است. وی گفت که...