طالبان یک مردجوان را ۷۰ دره زدند

طالبان یک مردجوان را ۷۰ دره زدند

طالبان در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس یک جوان را دادگاه صحرایی کرده و ۷۰ دُره زدند. جنرال عبدالرئوف تاج فرمانده پولیس بادغیس به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت: "این فرد یک دختر جوان را از روستای کوک چایل این ولسوالی فراری و به...