طالبان یک فرمانده پیشین پولیس محلی را پس از شکنجه کشتند

طالبان یک فرمانده پیشین پولیس محلی را پس از شکنجه کشتند

بر اساس کلیب تصویری که به تلویزیون چکاد رسیده گروهی از طالبان حاجی الله‌داد که دستانش در پشت سر وی بسته است را در یک دشت مورد ضربات چوب قراردادند و این فرد پس از مدتی براثر ضربات چوب‌های این گروه جانش را از دست...