طالبان یک سرباز را در ادرسکن از پای درآوردند

طالبان یک سرباز را در ادرسکن از پای درآوردند

طالبان یک سرباز پولیس ملی را صبح امروز در ولسوالی ادرسکن هرات به قتل رساندند. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات به خبرنگار چکاد گفت که این سرباز ساعت ۸ صبح امروز زمانی که به سمت خانه پدر زنش درحرکت بود نخست توسط طالبان...