طالبان یک دختر و یک پسر جوان ر ا در محضر عام شلاق زدند

طالبان یک دختر و یک پسر جوان ر ا در محضر عام شلاق زدند

دو روز پیش یک دختر و پسر که از منزلشان پا به فرار گذاشته بودند با دایر کردن محکمه صحرای توسط طالبان مسلح هرکدام به ۳۹ ضربه شلاق محکوم شدند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به تلویزیون چکاد گفت که این دختر و پسر می‌خواستند...