طالبان یک افسر زندان مرکزی هرات را ترورکردند

طالبان یک افسر زندان مرکزی هرات را ترورکردند

گزارش‌ها از ولسوالی پشتون زرغون حاکی از آن است که یک افسر زندان هرات روز گذشته از سوی افراد طالبان ترور شده است. به گفته مقام‌های محلی در ولسوالی پشتون زرغون این فرد در منطقه "لب رود" زمانی که برای گذراندن ایام رخصتی به...