طالبان پیشنهاد گلبدین حکمتیار را رد کردند

طالبان پیشنهاد گلبدین حکمتیار را رد کردند

گزارش‌ها حاکی از آنست که گروه طالبان روز گذشته اعلام کردند که با واگذاری مناطقی از سوی حکومت افغانستان به این گروه مخالف است.   گروه طالبان با نشر بیانیه‌ای گفت که حاضر به گرفتن برخی از منابع در افغانستان از سوی حکومت...