طالبان پیشنهاد اسماعیل‌خان را برای مذاکره قبول کردند

طالبان پیشنهاد اسماعیل‌خان را برای مذاکره قبول کردند

«محمد اسماعیل خان» به تازگی گفته بود که اگر طالبان پیشنهاد صلح حکومت را قبول نمی‌کنند با سران حزب جهادی وارد مذاکره شوند، که با واکنش مثبت طالبان روبرو شد.   «اسماعیل خان» یک تن از جهادیان غرب کشور است که بعد از...