طالبان پسر منشی شورای عالی صلح غور را کشتند

طالبان پسر منشی شورای عالی صلح غور را کشتند

طالبان مسلح صبح امروز با کمین در مسیر خانواده منشی شورای عالی صلح ولایت غور، یکی از اعضای خانواده وی را کشتند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور در تماس تلفنی به تلویزیون چکاد گفت: ساعت ۵ صبح امروز طالبان با کمین در مسیر عبور...