طالبان در ۶ ولسوالی غربی این ولایت حضور چشم‌گیر دارند

طالبان در ۶ ولسوالی غربی این ولایت حضور چشم‌گیر دارند

برخی از اعضای شورای ولایتی غور گفته اند که طالبان مسلح نه تنها شاهراه غور_هرات را تحت کنترول گرفته اند بلکه در ۶ ولسوالی غربی این ولایت حضور گسترده‌‌ای دارند. عبدالبصیر قادری عضو شورای ولایتی غور گفت که از چند ماه به...