۲۴ ساعت گذشته مرگبار ترین لحظات برای گروه طالبان بود

۲۴ ساعت گذشته مرگبار ترین لحظات برای گروه طالبان بود

وزارت دفاع ملی کشور اعلام کرده است که طی یک شبانه روز گذشته در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در شماری از ولایات ۳۹ پیکار جوی طالب به شمول ۲ تن از فرماندهان این پیکار جویان کشته شدند.   در خبرنامه‌ی منتشر شده از سوی وزارت...