“طالبان نمی‌خواهند که ولسوالی شیندند تقسیم شود “

“طالبان نمی‌خواهند که ولسوالی شیندند تقسیم شود “

طالبان در منطقۀ پشت‌کوه ولسوالی شیندند هرات مردم را تهدید کرده‌اند که نباید تقسیمات جدید در این ولسوالی را بپذیرند. تور محمد ظریفی، نماینده پیشین شورای ولایتی هرات و از بزرگان ولسوالی شیندند در صحبت به تلویزیون چکاد...