طالبان نماینده خود برای ایران را تعیین کردند

طالبان نماینده خود برای ایران را تعیین کردند

گروه طالبان اعلام کرده است که به تازگی نماینده های خود برای برخی از کشور های آسیای میانه و بخصوص ایران را تعیین کرده است. روزنامۀ اکسپرس تریبیون پاکستان به نقل از منابع طالبان نوشته است که طالبان مولوی نیک محمد یک‌ تن از...