طالبان میزهای معارف هرات را سرقت کردند

طالبان میزهای معارف هرات را سرقت کردند

افراد گروه طالبان روز گذشته یک موتر باربری مربوط به ریاست معارف هرات را همراه با راننده آن ربودند. مسئولان ریاست معارف هرات به تلویزیون چکاد گفتند که این موتر حامل ۶۰ پایه میز و چوکی بوده که از مرکز شهر حرکت کرده و قصد...