الیس ویلز: طالبان هرگز در میدان جنگ پیروز نخواهند شد

الیس ویلز: طالبان هرگز در میدان جنگ پیروز نخواهند شد

الیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که طالبان هنوز برای گفتگوی صلح فرصت دارند و این گروه باید بدانند که هرگز در میدان جنگ پیروز نخواهند شد.   خانم ویلز به تازگی گفته است که دروازه صلح برای آن عده طالبان که از...