طالبان با فعالیت مکاتب هلمند مخالفتی ندارند

طالبان با فعالیت مکاتب هلمند مخالفتی ندارند

گزارش‌ها حاکی از آنست که مسؤلان ریاست معارف هلمند بخاطر فعالیت مکاتب در این ولایت توافق نامه ای را با طالبان به امضا رسانده است.   گفته می‌شود که بر اساس این موافقتنامه، مخالفان دولت در مناطق تحت اداره خود مانع...