طالبان: ما از گفتگوهای صلح به رهبری افغانستان خبر نداریم

طالبان: ما از گفتگوهای صلح به رهبری افغانستان خبر نداریم

مسئولان دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کردند: از مشارکت طالبان برای انجام گفت‌وگوهای مستقیم با حکومت افغانستان اطلاعی نداریم. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت: هیچ تماسی از سوی مسئولان گروه چهارجانبه صلح...