طالبان بزرگ‌ترین قاچاقچیان مواد مخدر در افغانستان هستند

طالبان بزرگ‌ترین قاچاقچیان مواد مخدر در افغانستان هستند

طالبان بزرگ‌ترین قاچاقچیان مواد مخدر در افغانستان هستند   سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهوری غنی از طالبان مسلح، به‌عنوان بزرگ‌ترین قاچاقچیان مواد مخدر در کشور نام برده‌است. آقای دانش این مطلب را در نشست همبستگی...