طالبان فرمانده امنیه جوند ولایت بادغیس و یک عالم دینی این ولایت را ترور کردند

طالبان فرمانده امنیه جوند ولایت بادغیس و یک عالم دینی این ولایت را ترور کردند

عصر امروز فرمانده امنیه ولسوالی جوند ولایت بادغیس توسط افراد مسلح نا شناس درمرکز این ولسوالی ترور شد. یک منبع خبری درولایت بادغیس به" تلویزیون چکاد" گفت که ساعت ۵ عصر امروزافراد مسلح نا شناس بر موتر عامل فیض الله عظیمی...