گروهی از طالبان ولایت غور سه تن را از اعضای گروه دیگر طالبان به قتل رساندند

گروهی از طالبان ولایت غور سه تن را از اعضای گروه دیگر طالبان به قتل رساندند

گروهی از طالبان مسلح سه تن را از اعضای گروه دیگر طالبان مسلح در ولایت غور به قتل رساندند. مسئولان امنیتی در ولایت غور می‌گویند که گروهی از افراد طالبان، سه تن از افرادی را که در شاخه‌ی دیگری از این گروه فعالیت داشتند، به...