طالبان در غور به حملات چریکی روی آوردند

طالبان در غور به حملات چریکی روی آوردند

گزارش‌ها حاکی از آنست که طالبان در ولایت غور به حملات چرکی روی آورده‌اند که در هر ولسوالی این ولایت، یک گروه ۷ نفری از طالبان برای این امر گماشته شده است. مقام‌های محلی در غور می‌گویند که در تمامی ولسوالی‌های این ولایت...