طالبان غور، پوست فضل احمد را از تنش جدا کردند

طالبان غور، پوست فضل احمد را از تنش جدا کردند

مقام‌های محلی در غور می‌گویند که طالبان در این ولایت فردی را پس از شکنجه‌های زیاد زنده پوست کرده‌اند. این فرد که فضل احمد نام داشته سال گذشته توسط طالبان از خانه‌اش ربوده‌شده بود. گفته‌شده طالبان ابتدا بینی فضل احمد...