مقام‌ها: طالبان راه‌های منتهی به روستای غلمین را ماین گذاری کرده اند

مقام‌ها: طالبان راه‌های منتهی به روستای غلمین را ماین گذاری کرده اند

مقام‌های محلی غور می‌گویند که طالبان راه‌های منتهی به روستای غلمین را ماین گذاری کرده‌ اند. ناصر خاضع والی غور می‌گوید که عملیات پاکسازی غلمین به خاطر ماین‌گذاری طالبان به کندی پیش می‌رود. والی غور هم چنین از...