طالبان صحبت‌های وزیر دفاع آمریکا در سفر به افغانستان را بی‌فایده خواندند

طالبان صحبت‌های وزیر دفاع آمریکا در سفر به افغانستان را بی‌فایده خواندند

طالبان صحبت‌های وزیر دفاع آمریکا در سفر به افغانستان را بی‌فایده خواندند و همچنان تأکیددارند که به نفع این کشور است که هرچه زودتر افغانستان را ترک کند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که در یک سفر از پیش اعلام‌نشده به...