طالبان: “شیر ولی را ما کشتیم”

طالبان: “شیر ولی را ما کشتیم”

گروه طالبان مسؤولیت قتل شیر ولی وردک، عضو مجلس نمایندگان و برادر فاروق وردک، وزیر سابق معارف کشور را برعهده‌گرفته‌اند. طالبان ادعا کرده‌اند که شیر ولی وردک درنتیجۀ انفجار ماین کارگذاری شده این گروه در کابل کشته‌شده...