طالبان شاه ولی محمدزی را کشتند

طالبان شاه ولی محمدزی را کشتند

دگرمن شاه ولی محمدزی فرمانده گروهان/کندک اول تیپ/لوای دوم ارتش درولایت فراه شب گذشته دریک درگیری با مخالفان حکومت کشته شد. جنرال میر اسدالله کوهستانی فرمانده تیپ/لوای دوم ارتش دراین ولایت به خبرنگارتلویزیون چکاد گفت که...