طالبان راه مواصلاتی گلران – هرات را ماین فرش کردند

طالبان راه مواصلاتی گلران – هرات را ماین فرش کردند

اداره محلی هرات پذیرفته که گروهی از طالبان قسمتی از راه مواصلاتی ولسوالی گلران را به مرکز هرات ماین گذاری کردند. جیلانی فرهاد مسئول اداره محلی هرات به تلویزیون چکاد گفت که صبح امروز گروهی از نظامیان طالب سرک عمومی...