ننگ: طالبان از استفاده ابزاری از دین دست بکشید

ننگ: طالبان از استفاده ابزاری از دین دست بکشید

محمد آصف ننگ والی فراه، از طالبان مسلح خواسته است که از استفاده ابزاری از دین مقدس اسلام دست بکشند. آقای ننگ که در نشست مشورتی برای تهیه برنامۀ انکشافی سال ۱۳۹۷ سخنرانی می‌کرد افزود که طالبان به هیچ عنوان توان مقابله با...