طالبان دو مقام دولتی را در فراه به دار آویختند

طالبان دو مقام دولتی را در فراه به دار آویختند

شب گذشته طالبان یک قاضی و مدیر امنیت ولسوالی پشت کوه ولایت فراه را کشته و بعداً اجسادشان را به دار آویختند. محمد غوث مالیار، امر امنیت فرماندهی پولیس فراه گفت زمانی که مدیر امنیت همراه با سربازش به‌سوی خانه‌اش درحرکت...