طالبان دفتر احیا و انکشاف دهات را در ولایت پکتیا منهدم کردند

طالبان دفتر احیا و انکشاف دهات را در ولایت پکتیا منهدم کردند

شب گذشته، افراد مسلح وارد ساختمان ریاست احیا و انکشاف دهات در ولایت پکتیا شدند، نخست تمام وسایل این دفتر را سرقت کردند و سپس آن را انفجار دادند. یک مقام در وزارت احیا و انکشاف دهات به خبرگزاری رصد گفت که این حمله شب گذشته...