طالبان در کشک کهنه تلفات دادند

طالبان در کشک کهنه تلفات دادند

۷تن از طالبان مسلح، روز گذشته در ولسوالی کشک کهنه کشته شدند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات به تلویزیون چکاد گفت: «این افراد به‌صورت دسته‌جمعی بر یک کمپ ارتش ملی در بازار ولسوالی کشک کهنه حمله نموده بودند که در ضد حمله و...