“طالبان در تلاش رایزنی برای از سرگیری گفتگوهای صلح هستند”

“طالبان در تلاش رایزنی برای از سرگیری گفتگوهای صلح هستند”

طالبان گفته‌اند این گروه در حال رای‌زنی در مورد ازسرگیری گفت‌گوهای صلح با حکومت افغانستان هستند. اکسپرس تریبیون گزارش می‌دهد که رهبری طالبان در حال رای‌زنی در مورد آغاز دوبارۀ گفت‌گوهای صلح هستند. این رسانۀ...