“طالبان در قندوز شکست خوردند”

“طالبان در قندوز شکست خوردند”

قسیم جنگل باغ، فرمانده پولیس ولایت قندوز گفته که عملیات بهاری طالبان تحت عنوان "عمری" در این ولایت شکست خورده و اکنون بسیاری از مناطق قندوز از وجود مخالفان مسلح حکومت پاکسازی شده است. اما وی گفته است که اکنون برخی از...