طالبان در شیندند غیرنظامیان را گردن زدند

طالبان در شیندند غیرنظامیان را گردن زدند

طرف‌های درگیر جنگ در ولسوالی شیندند شماری از غیرنظامیان را سر بریدند. اداره محلی هرات با ابراز این مطلب گفته که هیئتی را برای بررسی این قضیه به ولسوالی شیندند فرستاده است. گزارش‌های مردمی از ولسوالی شیندند می‌رسانند...