طالبان در حال تقویت مواضع خود در افغانستان هستند

طالبان در حال تقویت مواضع خود در افغانستان هستند

نماینده ویژه رییس ‌جمهوری روسیه در امور افغانستان گفت که طالبان در حال تقویت مواضع خود است و در حال حاضر هیچ امکانی برای توافق صلح دولت کابل با این گروه وجود ندارد. ضمیر کابلوف در مصاحبه با ”ریا نووستی“ گفت، طالبان...