طالبان در جوزجان و فاریاب با خانواده‌هایشان به حکومت پیوستند

طالبان در جوزجان و فاریاب با خانواده‌هایشان به حکومت پیوستند

یک گروه ۳۵ نفری طالبان تفنگدار همراه با خانواده هایشان در ولایت جوزجان به پروسه صلح یکجا شده اند. عبدالحفیظ خاشی، آمر امنیت فرماندهی پولیس این ولایت به رسانه‌ها گفت که این گروه از طالبان مسلح در ساحات دشت لیلی میان...