طالبان دارای ۲ رهبر شدند

طالبان دارای ۲ رهبر شدند

یکی از جناح‌‌های ناراضی طالبان که حاضر نشد؛ بعد از مرگ ملأ محمد عمر رهبر فقید این گروه، ملأ محمد اختر منصور را به حیث جانشین آقای عمر قبول کند در یک اقدام جدید ملأ رسول را که به گفته آن‌ها یکی از افراد کلیدی و نزدیک به ملأ...