طالبان خسته از جنگ در هرات در انتظار پیوستن به صلح‌اند

طالبان خسته از جنگ در هرات در انتظار پیوستن به صلح‌اند

یک مسئول استخباراتی در ولایت هرات مدعی است که گروهای مخالف مسلح در این ولایت در آرزوی پیوستند به دولت هستند اما حکومت محلی این زمینه را برای آنان فراهم نساخته است. محمد نعیم غیور مدیر استخبارات فرماندهی امنیه هرات که یکی...