طالبان حملاتشان را برتاسیسات دولتی افزایش می‌دهند

طالبان حملاتشان را برتاسیسات دولتی افزایش می‌دهند

ملااختر محمد منصور رهبر گروه طالبان در فرمان تازه‌ای به افرادش دستور داده تا حمله‌هایشان را بر مناطق مختلف افغانستان شدت ببخشند اما در این فرمان آمده که در این حملات باید به مردم و تأسیسات عام‌المنفعه آسیب نرسد. رهبر...