طالبان: جنگ انتخاب ما نیست بلکه بر ما تحمیل شده است

طالبان: جنگ انتخاب ما نیست بلکه بر ما تحمیل شده است

گروه طالبان امروز با نشر اعلامیه‌ی در یک ماه اخیر برای دومین بار جهت صلح خواستار مذاکره رودر رو با آمریکا شدند.   در این اعلامیه آمده است که دفتر طالبان در قطر آماده است تا با آمریکا به میز مذاکره حاضر شوند. این...