طالبان به یک پاسگاه پولیس مرزی در تورخم حمله کردند

طالبان به یک پاسگاه پولیس مرزی در تورخم حمله کردند

طالبان شب گذشته بر یک پاسگاه امنیتی پولیس سرحدی در تورخم حمله کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند. بر اساس گزارش ها طالبان پس از روبرو شدن با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مجبور به عقب نشینی شده اند. گفته می شود که...