طالبان به پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در غور حمله کردند

طالبان به پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در غور حمله کردند

گروه طالبان شب گذشته در یک شبیخون به پاسگاه های نیروهای امنیتی در ولسوالی پسابند حمله کردند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به تلویزیون چکاد گفت: "افراد طالبان شب گذشته با حمله به پاسگاه های امنیتی که از سه نقطه انجام شد...