طالبان به غیرنظامیان در شیندند حمله کردند

طالبان به غیرنظامیان در شیندند حمله کردند

طالبان ساعاتی پیش به بازار ولسوالی شیندند هرات حمله کرده و ۲ غیرنظامی را از بین بردند. تور محمد ظریفی یکی از بزرگان قومی این ولسوالی به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت که تاکنون مشخص نیست که طالبان به چه دلیلی این افراد را...