طالبان به خاک و خون می‌کشانند، حکومت فاتحه‌خوانی می‌کند

طالبان به خاک و خون می‌کشانند، حکومت فاتحه‌خوانی می‌کند

فردا بیرق ۳ رنگ کشور در ۳۴ ولایت نیمه برافراشته خواهد بود و در تمام مساجد فاتحه خانی انجام خواهد شد. این دستور را محمد اشرف غنی رییس‌جمهوری کشور صادر کرده است. ظاهراً این اقدام یگانه پاسداری حکومت از خون شهدا و زخمیان...