طالبان برای مذاکره با پاکستان عازم اسلام آباد شدند

طالبان برای مذاکره با پاکستان عازم اسلام آباد شدند

گروه طالبان اعلام کرده است که به دستور ملأ اختر محمد منصور رهبر این گروه یک هیئت عالی‌رتبه برای مذاکره با پاکستان به اسلام‌آباد سفرکرده است. در خبرنامه گروه طالبان که به رسانه‌ها ارسال‌شده آمده است که هدف از این سفر...