طالبان با نظامیان افغان در شیندند درگیر شدند

طالبان با نظامیان افغان در شیندند درگیر شدند

جنگ خودی طالبان در شیندند هرات جهت خود را تغییر داد. منابع مردمی از این ولسوالی به خبرنگار چکاد گزارش دادند که گروهی از طالبان از صبح امروز تاکنون با نظامیان افغان در اطراف بازار شیندند درگیر هستند. این منابع گفتند...