طالبان بازهم در شیندند شکار اعمال خود شدند

طالبان بازهم در شیندند شکار اعمال خود شدند

انفجار یک ماین خودساز در ولسوالی شیندند هرات جان ۵ جنگجوی گروه ملاصمد فرمانده مشهور طالبان در هرات را گرفت. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به بخش خبر تلویزیون چکاد گفت: «این ماین شب گذشته زمانی انفجار کرد که جمعی از...