طالبان این بار در بادغیس آبدات تاریخی را نشانه گرفتند

طالبان این بار در بادغیس آبدات تاریخی را نشانه گرفتند

طالبان در ادامه حملات شان به بادقیس این بار آبدات تاریخی این ولایت را آماج قرار دادند. این در حالیست که سه روز قبل گروه طالبان در پی حملات شان به بادغیس قلعه تاریخی این ولایت را نیز تخریب کردند . این حمله در منطقه موریچاق...